Korzystając z usługi prosty hosting potwierdzasz, że znasz poniższe zasady:

Zasady użytkowania maila

Definicje użyte w niniejszym dokumencie:

"Spam" odnosi się do wszystkich wiadomości wysyłanych do wielu odbiorców, którzy nie zgodzili się na otrzymywanie takich wiadomości.

"Użytkownik" odnosi się do osoby, osób lub podmiotu przy używającego określonego konta e-mail (wyznaczonego przez unikalny adres e-mail) w domenie kontrolowanej i obsługiwanej przez serwis Prostastrona.net

 

Wprowadzenie

WebbayEU Limited bezwarunkowo potępia praktykę rozsyłania masowej korespondencji niechcianych wiadomości e-mail (spam) każdego rodzaju, niezależnie od treści, zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby ograniczyć zalew tego typu wiadomości w Internecie.

 

Zasady użytkowania konta pocztowej w ramach usługi prostastrona:

  • WebbayEU Limited zakazuje stosowania naszych systemów w jakikolwiek sposób związany z przesyłem, dystrybucją, lub dostarczaniem spamu.
  • Każde konto użytkownika Prostajestrony, które wysyła maile ze spamem może zostać wyłączone, a dostęp do niego zablokowany.
  • Spam wysyłany z innych sieci, które odwołują się do konta e-mail hostowanego przez WebbayEU Limited będą traktowane tak, jakby pochodziły z niego, chyba że istnieją wystarczające powody dostarczone pracownikowi WebbayEU Limited, aby sądzić, że wiadomość rzeczywiście pochodzi z niepowiązanej strony.
  • Podobnie jest w przypadku komentarzy zamieszczanych na grupach dyskusyjnych Usenetu lub innych forach internetowych, takich jak blogi, które powiązane są z kontami pocztowymi obsługiwanymi w WebbayEU Limited i są uznawane za nieodpowiednie zgodnie ze standardami etycznymi na tych forach. Z tego powodu mogą być one traktowane w taki sam sposób jak spam.

 

Filtrowanie poczty przychodzącej

Jako właściciel usługi WebbayEU Limited ma prawo do blokowania komunikacji elektronicznej pochodzącej od innych podmiotów w Internecie. O ile to możliwe, skrzynka, która zostanie zablokowana będzie poinformowana o takim działaniu, zanim ono nastąpi.

 

Maile masowe

WebbayEU Limited nie obsługuje wychodzącej korespondencji seryjnej w swojej standardowej ofercie. W standardowej praktyce ograniczamy użytkownikom wysyłanie wiadomości do dużej liczby odbiorców w okresie 24-godzinnym. Granica ta jest restrykcyjne przestrzegana od pierwszego dniu użytkowania i staje się łagodniejsza z czasem. Użytkownicy, którzy osiągną przekroczą dobowy limit otrzymają komunikat: „Dzienny limit został przekroczony”.

 

Działania nielegalne

Oferowane usługi poczty elektronicznej mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Przesyłanie, dystrybucja lub przechowywanie jakichkolwiek informacji, danych lub materiałów, które naruszają przepisy federalne lub stanowe lub prawo lub prawo powszechnego, jest zabronione. Obejmuje, ale nie ogranicza się to do materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych, tajemnicy handlowej lub innych ustaw.

WebbayEU Limited zastrzega sobie prawo do współpracy z organami ścigania i innymi organami prawnymi w prowadzeniu dochodzenia roszczeń w sprawie nielegalnej działalności.

WebbayEU Limited nie ujawni żadnych informacji na temat użytkownika (z wyjątkiem tego co jest wiedzą publiczną, taką jak baza danych WHOIS), albo ich użytkowników jakimkolwiek osobom trzecim, z wyjątkiem gdy zostanie okazany ważny nakaz sądowy od rządu lub osoby prawnej z odpowiednimi uprawnieniami. Użytkownik zgadza się z decyzją WebbayEU Limited dotyczącą zasadności takiego rozwiązania, uznaje ją za właściwą i ostateczną.

 

Prawo do odszkodowania

WebbayEU Limited uważa większości przypadków spamu za kradzież usług oraz zastrzega sobie prawo do prowadzenia postępowania z twórcami w sądzie.

WebbayEU Limited zastrzega sobie prawo do pobierania odszkodowania (na pokrycie sprzętu, oprogramowania i godzin pracy pracowników) za ewentualne szkody poniesione na naszej sieci lub urządzeniach, które będą wymagał naprawy lub zmiany konfiguracji w jakiejkolwiek formie. WebbayEU Limited, jeśli uzna za stosowne, może obciążyć użytkownika kwotą nie mniejszą niż 500 funtów GBP za wyżej wymienione szkody.

Ponadto WebbayEU Limited zastrzega sobie prawo do pobierania odszkodowania za straty moralne oraz za utratę reputacji marki. Żadnej z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako ograniczenia działań, WebbayEU Limited może zastosować środki zaradcze, które są dla nas dostępne w odniesieniu do któregokolwiek z opisanych zachowań.

WebbayEU Limited zastrzega sobie prawo do podjęcia dodatkowych działań, które może uznać za właściwe w odniesieniu do takiego postępowania, włączając w to brak ograniczeń w podejmowaniu działań w celu odzyskania kosztów i wydatków na identyfikację sprawców i usunięcie ich z naszej sieci lub systemów oraz pokrycia opłat za anulowanie rezerwacji w przypadku odłączenia z przyczyn innych, niż te zawarte w niniejszym dokumencie.

Nieegzekwowanie każdego złamania polityki lub zasad zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi zgody lub zrzeczenia, a WebbayEU Limited zastrzega sobie prawo do egzekwowania takiej polityki lub zasad według własnego uznania.

 

Zapewniamy prawdziwe 100% gwarancji zadowolenia z zakupu lub zwrot pieniędzy

Jeśli nasz produkt nie spełni Twoich oczekiwań, to zwrócimy Ci pieniądze bez zadawania zbędnych pytań!

ZAMÓW STRONĘ

OFERTA

POMOC

NOWOŚCI I PROMOCJE

All rights reserved to WebbayEU Limited

100% gwarancji zadowolenia lub zwrot pieniędzy