Regulaminy i polityka prywatności

Warunki ogólne:

§1 Akceptacja warunków

Zanim złożysz zamówienie, przeczytaj cały regulamin. Zakup na naszej stronie jest równoznaczny ze znajomością tych zasad.

Pełne dane naszej firmy to: WEBBAYEU LIMITED, 25/3Bryson Road, EH11 1ED, Edinburgh, UK. Sprzedaż prowadzimy za pośrednictwem serwisu prostastrona.net

Treść znajdująca się w tym dokumencie reguluje stosunki pomiędzy Tobą, czyli Klientem, a nami, zwanymi dalej Sprzedawcą.

Zmiany w regulaminie, który jest jednocześnie Ogólnymi Warunkami naszej umowy, wymagają formy pisemnej, którą nazywamy aneksem. W tym aneksie, oprócz nowych zasad, musi znaleźć się Twój podpis i podpis naszego przedstawiciela. Inaczej aneks jest nieważny.

 

§2  Dostarczone materiały

Elementy graficzne oraz teksty znajdujące się na stronie internetowej są Twoimi produktami, nie wchodzą więc w zakres objęty ogólnymi warunkami sprzedaży. Jeśli znajdują się w nich błędy, w żadnym wypadku nie możemy za nie odpowiadać. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie jest równoznaczne z  posiadaniem praw do tych materiałów. Wyjątek stanowią zdjęcia dostarczone przez nas.

 

§3 Oferta

Ofertę prostastrona.net stanowią pakiety i produkty wymienione w cenniku strony. Zamówienie odnosi się dokładnie do pakietu / produktu znajdującego sie na rachunku zamówienia według aktualnej ceny obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Jeśli zechcesz dodatkowo zainwestować w swoją stronę internetową, będziesz mógł w każdej chwili skorzystać z dodatkowych usług. W zależności od tego, jaką usługę wybierzesz, naliczona zostanie opłata zgodna z cennikiem wskazanym na stronie internetowej: prostastrona.net

 

§4 Proces składania zamówienia

Żeby zamówić stronę, nie musisz nigdzie iść. Robisz to za pośrednictwem prostastrona.net, na której znajduje się specjalny formularz.

Potwierdzeniem  zawarcia umowy między nami jest opłacenie usługi z góry lub rozliczenie pierwszej raty w przypadku skorzystania z zakupu w systemie duch rat.

Realizację Twojego zamówienia rozpoczynamy w chwili, gdy otrzymamy wszystkie niezbędne  wytyczne umożliwiające nam wykonanie zamówienia. Wytyczne są wyszczególnione w formularzu zamówienia, który zostanie Ci udostępniony opłaceniu zamówienia.

Dostarczając nam szczegóły projektu musisz pamiętać, aby przesłać nie więcej niż 10 elementów graficznych (nie wliczając w to logo oraz obrazu ogólnego). Możesz dostarczyć dodatkowo do 100 elementów  pod warunkiem, że Twoja strona stanowi galerię zdjęć lub galerię produktów. Musisz również dysponować przynajmniej jednym adresem e-mail.

Powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby przekazać nam właściwe dane. Jeśli wyślesz nam informacje zawierające błędy, realizacja zamówienia może się znacznie opóźnić.

 

§5 Realizacja zamówienia

Gotową stronę otrzymasz w ciągu 5 dni od momentu przekazania i zatwierdzenia  wszystkich istotnych szczegółów dotyczących strony. Materiały zatwierdzamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.  Zatwierdzenie dokumentacji jest aktem, w którym potwierdzamy:

  • Otrzymanie ogółu informacji niezbędnych do stworzenia strony internetowej w postaci projektu zlecenia.
  • Nazwy dla strony i adresu skrzynki e-mail

Kiedy skończymy pracę nad zamówioną przez Ciebie stroną internetową, wyślemy dane pozwalające na poufny dostęp do tej strony. Będziesz miał 10 dni na zatwierdzenie strony lub zgłoszenie poprawek. Po tym czasie strona zostanie przez nas uznana za zakończoną.

Jeśli złożysz zamówienie i nie dostarczysz nam szczegółów projektu w ciągu 12 miesięcy, a my wyślemy do Ciebie dwa wezwania pocztą elektroniczną i one również pozostaną bez odpowiedzi, Twoje zamówienie zostanie anulowane, a wpłacona kwota zostanie przekazana na cele charytatywne.

 

§6 Płatności

Ceny na stronie wyrażone są w funtach brytyjskich, są cenami ostatecznymi i nie zawierają podatku VAT. Jako sprzedawca wymagamy zapłaty za usługę z góry, kwota zostaje przez Ciebie wpłacona w momencie złożenia zamówienia.

Jeśli w trakcie realizacji zamówienia decydujesz się na kolejne zakupy, musimy otrzymać Twoje potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem maila. Opłata za takie zakupy jest od Ciebie pobierana wraz z wpłatą warunkującą uruchomienie strony.

Kiedy mija rok hostingu, nasza umowa automatycznie się odnawia. Wyślemy do Ciebie fakturę za kolejny rok hostingu w kwocie £89. Będziesz miał 30 dni, aby ją uregulować lub zrezygnować z usług.

W przypadku braku płatności wykonawca uznaje rezygnację z usługi i po okresie 21 dni usuwa wszystkie dane należące do klienta z dysku twardego serwera.

 

§7 Informacje prawne

Wszelkie dane, które nam przekazujesz powinny być prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli w trakcie trwania umowy, Twoje dane się zmienią, masz obowiązek nas o tym poinformować.

Przetwarzamy Twoje dane jedynie w celach służących realizacji zlecenia i działaniom marketingowym, dbamy o ich bezpieczeństwo i nie udostępniamy ich osobom trzecim.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu dojdzie między nami do nieporozumienia, pierwszym krokiem powinno być polubowne wyjaśnienie sprawy.

W przypadku sporów, których rozwiązanie okazuje się niemożliwe w drodze porozumienia, właściwym organem rozstrzygającym jest sąd, którego postanowienia są wiążące zarówno dla Ciebie, jak i dla nas.

 

§8 Własność strony internetowej

Strona, którą dla Ciebie wykonaliśmy jest Twoją własnością. Posiadasz wszystkie prawa do niej i ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za publikowane na niej treści.

W przypadku rezygnacji z usługi, musisz wystąpić o udostępnienie plików strony, które zostaną Ci udostępnione do 3 dni roboczych od zgłoszenia. Rezygnacja z serwisu wiąże się z utratą wszystkich darmowych usług aktywnych w Twoim koncie.

 

§9 Odpowiedzialność

Jedynie Ty może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za treść strony. Pamiętaj, że musisz się podporządkować wymaganiom prawnym w kwestii treści strony, a w szczególności wymaganiom dotyczącym porządku publicznego oraz zasad moralnych. Uznajesz nasz obowiązek do podporządkowania się wszystkim rozporządzeniom władz publicznych nakazujących czasowe lub definitywne zamknięcie strony i nie będziesz domagał się w powyższej sytuacji zwrotu wypłaconych świadczeń.

 

§10 Prawo do referencji

Zlecając nam wykonanie strony internetowej wyrażasz zgodę, abyśmy umieścili Twoje logo, link do strony oraz nazwę firmy na naszej stronie internetowej i w broszurach reklamowych, udzielając nam tym samym referencji.

Zapewniamy prawdziwe 100% gwarancji zadowolenia z zakupu lub zwrot pieniędzy

Jeśli nasz produkt nie spełni Twoich oczekiwań, to zwrócimy Ci pieniądze bez zadawania zbędnych pytań!

ZAMÓW STRONĘ

OFERTA

POMOC

NOWOŚCI I PROMOCJE

All rights reserved to WebbayEU Limited

100% gwarancji zadowolenia lub zwrot pieniędzy